Steun ons!

Voor het realiseren van onze projecten hebben wij uw steun hard nodig!

Om door te gaan met het ondersteunen van projecten waarin wij als Stichting geloven, is het essentieel te beschikken over – al dan niet vaste – bijdragen van mensen en instellingen buiten onze Stichting. Belangstellenden kunnen daarover altijd in contact treden met de Stichting via info@stichtingogenopen.nl.

Stichting Ogen Open! is erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).

Ook periodieke of eenmalige bijdragen voor projecten zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Mocht u een donatie willen overmaken, dan kan dat op rekeningnummer:
NL 42 INGB 0004 8320 95 ten name van Stichting Ogen Open! te Amstelveen.

Uw donatie is aftrekbaar van de belasting

Stichting Ogen Open! is door de belastingdienst onder de nieuwe regeling erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden namelijk belastingregels op het gebied van schenkingen aan charitatieve instellingen. Alleen donaties aan instellingen die door de Belastingdienst zijn erkend, komen in aanmerkingen voor fiscale voordelen. Stichting Ogen Open! is zo’n erkende instelling en staat sinds 1 januari 2018 geregistreerd met RSIN nummer 816061609. Meer informatie over de fiscale voordelen die schenkingen aan ANBI instellingen met zich mee kunnen brengen vindt u hier.

Beloningsbeleid en onkosten

Voor het Bestuur van de Stichting geldt geen vergoedingsregeling, het werk dat zij verricht vindt plaats op geheel vrijwillige basis. Bedragen die worden uitgegeven aan het werven van geld en beheer van de instelling, worden uit eigen middelen, hetzij gesponsord of via donaties, gedaan. Bedragen voor projecten komen geheel en direct ten goede aan de projecten.

Scroll naar boven