Webfilm Son-Rise®

Stichting Ogen Open! werkte mee aan de totstandkoming van een korte film over de Sonrise methode. 

De methode werd ontwikkeld door de Amerikaanse familie Kaufman die er in slaagde hun ernstige autistische zoon met een IQ van 30 volkomen normaal te laten functioneren in de samenleving.
Kaufman is tegenwoordig directeur van het Option Instituut in Amerika, dat 25 jaar geleden door de familie Kaufman is opgericht.

Deze korte film laat het verhaal zien van Gaby van de Berg, moeder van een autistisch jongen die via het Option Institute en het Son-Rise® programma haar zoon Tybalt enorme stappen vooruit zag maken. Dit maakte haar zo enthousiast dat zij besloot in Nederland een programma voor autistische kinderen op te zetten.

Gaby van den Berg is er – net als de andere betrokkenen bij deze methode – van overtuigd dat de Son-Rise® methode er toe kan bijdragen dat autistische kinderen ook mee kunnen doen in de maatschappij.

De lange film die Stichting Ogen Open! wil realiseren moet duidelijk maken wat de Sonrise methode inhoudt, hoe die moet worden toegepast en wat de mogelijke resultaten zijn die behaald kunnen worden. Door middel van deze langere film hopen wij een groot publiek te bereiken waardoor meer ouders met autistische kinderen geholpen kunnen worden.

Scroll naar boven