Feuerstein Centrum

In samenwerking met de Feuerstein Stichting Nederland werd in 2005 een voorlichtingsfilm gemaakt voor het Feuerstein Centrum Nederland.

De film geeft een inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen in het Feuerstein Centrum Nederland. In dit centrum houdt men zich bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Uitgangspunt daarbij is de theorie van Professor Feuerstein, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op het principe van ‘modificeerbaarheid’. Daarmee doelt Feuersein op het vermogen dat vrijwel elk mens bezit om in te spelen op veranderende situtaties.

Samen met het Feuerstein Centrum Nederland streeft Stichting Ogen Open! ernaar om door middel van deze film de werking van de Feuerstein methode bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

www.feuerstein.nl