Over de Stichting

Postadres
Stichting Ogen Open!
Troskerslaan 6 1185 BW
Amstelveen tel 06-54214757
www.stichtingogenopen.nl
info@stichtingogenopen.nl

Giften zijn fiscaal aftrekbaar
Donaties kunt u overmaken op
NL 42 INGB 0004 8320 95

Doelstelling
De Stichting Ogen Open! heeft als doel:

  • Zich in te zetten om andere goede doelen en maatschappelijke onderwerpen bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.
  • Mensen te informeren over onderwerpen waarvoor wij als mens onze ogen moeten openen.
  • Mee te helpen aan een betere communicatie in de samenleving, die er toe leidt dat we onze ogen niet langer kunnen sluiten voor onderwerpen waar we bij stil moeten staan.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het daadwerkelijk creëren van een grotere bewustwording rondom onderwerpen waarvoor de maatschappij nog te veel zijn ogen sluit. door het verschaffen van geldelijke bijdragen en menselijke hulp en steun.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het realiseren van documentaires en bijzondere naslagwerken en het organiseren van vertoningen en evenementen rondom deze documentaires en naslagwerken.

Het financieel streven voor de komende twee jaar is middels fundraising 30.000 euro bijeen te brengen. Deze gelden worden voor 100% besteed aan documentaires en naslagwerken en bekendmaking daarvan.

Stichting Ogen Open heeft sinds 1-1-2008 een geregistreerde ANBI status met RSIN nummer 816061609.