Contact

Postadres
Stichting Ogen Open!
Troskerslaan 6 1185 BW
Amstelveen tel 06-54214757
www.stichtingogenopen.nl
info@stichtingogenopen.nl

Giften zijn fiscaal aftrekbaar
Donaties kunt u overmaken op rekeningnummer
NL 42 INGB 0004 8320 95

ING Bank te Amstelveen
ten name van Stichting Ogen Open!
RSIN-nummer: 816061609